cloud

Pedagogika serca

Img

Pedagogika serca

Miłość do ludzi i świata

To najważniejszy cel wychowania. Miłość buduje, ratuje, jednoczy, uskrzydla, pomaga dostrzec drugiego człowieka, wynosi ponad wszelkie różnice. W niej jest prawda, piękno i sens ludzkiego istnienia.” – Maria Łopatkowa.

Nasza placówka kładzie nacisk na wzajemną miłość uczniów, nauczycieli, rodziców i opiekunów. Zapewnienie miłości, akceptacji i bezpieczeństwa wpływa na lepsze postawy dorastających w takiej atmosferze osób i przez to poprawia otaczający nas świat. Wykształcenie zdolności do niesienia pomocy innym, altruizmu i empatii to główne zadanie. A nauczyć miłości nie można przez dyktaturę, tresurę i władcze nakazy!